Voorwaarden voor het gebruik van deze Website

Met zorg samengesteld

De op deze website getoonde informatie wordt door SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Voor de meest actuele informatie over Open Source software, wordt verwezen naar de website van de betreffende community.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt. Informatie op deze site wordt door SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) verstrekt als algemene informatie zonder het specifieke doel om in uw situatie geschikt te zijn. Gebruik is op eigen risico. Het bestuur van SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) adviseren u graag verder.

Verwijzingen naar andere websites

Verwijzingen naar websites die niet door SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) worden onderhouden wordt afgewezen.

Cookies

SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

- Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

- Analytics cookies: SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Bij SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Auteurs- en naburige rechten (Copyright)

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien), haar licentiegevers of rechtmatige eigenaars. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) worden verveelvoudigd. Zo genaamde deep-linking naar onderdelen binnen de pagina's van de website is verboden. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle eigendomsrechten daarvan over aan SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien), dan wel verstrekken een onbeperkte licentie voor het gebruik ervan en vrijwaren SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) van aanspraken van derden. Het staat SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) vrij dergelijke bijdragen te verwijderen van haar website(s) of fora of naar eigen inzicht aan te passen.

Rechtmatigheid en inbreuk op rechten

Deze website bevat gegevens die naar beste weten en overtuiging voldoen aan de wet- en regelgeving die in Nederland van kracht is.

Wijzigingen

SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente disclaimer kunt u vinden op onze website: www.vrijedanstoernooien.nl

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken